วิธีลงทะเบียน-ขอเงินมิเตอร์ไฟฟ้า
ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน รับเงินประกัน มิเตอร์ไฟฟ้า น้ำ มือถือ เว็บไซต์ ล่าสุด 25 มีนาคม 2563

ขั้นตอน วิธีขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าน้ำ ได้เท่าไหร่ ลงทะเบียนอย่างไร เริ่มวันที่ 25 มีนาคม คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) มีเงื่อนไขอย่างไร บ้านไหนจ